ที่พักน่าน สะปัน โอบล้อมด้วยหุบเขา ที่พักที่บรรยากาศดีมากๆ

น่าน เป็นอีกจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยงามมากมาย และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือที่พักนั่นเอง ตื่นมาตอนเช้าๆ เปิดประตูออกมาสัมผัสบรรยากาศเย็นสบาย ชมทะเลหมอก มองวิวภูเขาเขียวขจี บอกเลยว่าทำให้เราสบายใจสุดๆ อาการของการมาให้ธรรมชาติบำบัดมันดีอย่างนี้นี่เอง

ที่พักน่าน สะปัน ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา บรรยากาศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวบ้าน ตื่นมาตอนเช้า นั่งรับลม สัมผัสหมอก สูดดมกลิ่นไอธรรมชาติ บอกเลยว่าถ้ามีวันหยุดยาว ขับรถขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวกันได้ ไปให้ธรรมชาติ ได้บำบัด ให้ธรรมชาติได้ดูแลเราบ้าง บอกเลยว่าติดใจแน่นอนค่ะ ทำงานมาเหนื่อยๆ หรือเบื่อๆ เซ็งๆ มานอนที่ ที่พักน่าน สะปัน Kiri Vari พักผ่อนเงียบๆ ชิวๆ ท่ามกลางหุบเขา เพียงแค่เปิดประตูห้องออกมา พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศวิวหลักล้าน ยิ่งถ้าช่วงที่ฝนตกด้วยแล้ว บรรยากาสดีมากๆเลยค่ะ และถ้าใครมาเที่ยวมองหา ที่พักน่าน สะปัน ที่เงียบสงบ บรรยากาศดี วิวสวย แนะนำ ที่พักน่าน สะปัน Kiri Vari รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

จุดเด่นของ รีสอร์ทสะปัน คือ ความสงบ ธรรมชาติแบบ Real จริงๆ ที่พักประมาณเกือบทั้งหมดติดริมน้ำ ซึ่งผลดีคือแม้จะอยู่ในห้องพักก็สามารถชมบรรยากาศ และนอนฟังเสียงน้ำไหลตลอดทั้งคืน ที่พักน่าน สะปัน อยู่ห่างจากหมู่บ้านและบ้านคนอยู่ประมาณเมตร จึงมั่นใจและพักผ่อนกับความธรรมชาติได้อย่างสบายใจ เพราะเราคิดว่า ความทุกข์ใจ ความเคลียด หงุดหงิด สามารถเยียวยาด้วยธรรมชาติได้ เพราะธรรมชาติ คือ ธรรมะที่ดีที่สุด

จำนองที่ดิน จะต้องจำนองกับสถานที่ที่มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ง่าย

จำนองที่ดิน จะต้องจำนองกับสถานที่ที่มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ง่าย จำนอง คือ การที่ “ผู้จำนอง” เอาทรัพย์สินของตนตราไว้แก่ “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง ทรัพย์ที่นิยมจำนอง คือ จำนองที่ดิน จำนองบ้าน คอนโดมิเนียม ห้องชุด การจำนอง สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้จำนอง ซึ่งเอาทรัพย์สินของตนเอ ตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจำนอง เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง โดยสัญญาจำนองจะต้องทำเป็นหนังสือสัญญาและต้องนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน

การใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการกู้เงินกับธนาคาร เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ซึ่งในการจำนองที่ดินนั้น ผู้ที่นำที่ดินไปจำนอง ยังคงมีสิทธิในการจับจองทรัพย์สินนี้หรือโฉนดที่ดินที่นำมาจำนองไว้กับธนาคารอยู่ ในขณะเดียวกัน หากมีการกระทำผิดสัญญาของการจำนองที่ดินกับธนาคารที่ได้ระบุไว้ในสัญญา เช่น ไม่จ่ายหนี้ตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ ผู้รับจำนองหรือธนาคารที่รับจำนองก็มีสิทธิที่จะนำโฉนดที่ดิน ที่ผู้จำนองได้จำนองเอาไว้ ไปขายต่อสู่ท้องตลาดได้อย่างไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด ซึ่งในการ จำนองที่ดิน นั้น ผู้ที่จำนองก็ต้องมีค่าธรรมเนียมในการจำนองที่ดินกับธนาคารด้วยเช่นกัน

ผลการทำสัญญาจำนอง
1. ทำให้ผู้รับจำนองชอบที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ
2 ทรัพย์สินสิ่งหนึ่งสามารถนำไปจำนองกับผู้รับจำนองได้หลายคน โดยเจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้เรียงตามลำดับวันที่จดทะเบียน
3 สิทธิจำนองย่อมมีผลไปถึงทรัพย์สินที่จำนองทุกสิ่ง แต่ไม่รวมดอกผลที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินนั้น
4 ถ้ามีการจำนองกันหลายคน โดยมิได้ระบุลำดับการจำนองไว้ ผู้จำนองคนหนึ่งคนใดได้ชำระหนี้ไปแล้ว ไม่มีสิทธิไล่เบี้ยเอากับผู้จำนองรายอื่น
5 เมื่อมีการโอนทรัพย์สินที่จำนองไปให้ผู้อื่น สิทธิในการจำนองนั้น ย่อมโอนติดไปกับทรัพย์สินดังกล่าวด้วย
6 ผู้รับจำนองจะบังคับจำนองเมื่อหนี้ที่ประกันนั้นขาดอายุความแล้วก็ได้ แต่จะบังคับเอากับดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองเกินกว่า 5 ปี ไม่ได้

รูปแบบของการจำนองที่ดิน
การจำนองที่ดินกับธนาคารจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบคือ การจำนองที่ดินเพื่อชำระหนี้เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของตนเอง และการจำนองที่ดินเพื่อค้ำประกันให้ผู้อื่นเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่น ซึ่งจะมีรายละเอียดของการจำนองที่ดินดังนี้

การจำนองที่ดินเพื่อชำระหนี้เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของตนเอง
การจำนองที่ดินเพื่อชำระหนี้ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของตนเอง ซึ่งในการจำนองเพื่อชำระหนี้ของตัวเองนี้จะมี ผู้จำนอง คือเจ้าของที่ดินหรือตัวผู้ที่จำนองเอง และ ผู้รับจำนอง คือผู้ที่รับจำนองที่ดินหรือธนาคารที่เป็นผู้รับจำนองที่ดิน ตัวอย่างเช่น การที่เรานำโฉนดที่ดินของตัวเอง ไปจำนองต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ของตนเอง

การจำนองที่ดินเพื่อค้ำประกันให้ผู้อื่นเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่น
การจำนองที่ดินเพื่อค้ำประกันที่ดินให้ผู้อื่น ซึ่งในการจำนองครั้งนี้จะประกอบไปด้วย ผู้จำนอง, เจ้าของที่ดิน และผู้รับจำนองหรือธนาคารที่รับจำนอง เปรียบเสมือนการที่เราเป็นนายหน้า ในการนำที่ดินของตนเอง ไปยื่นค้ำประกันในการชำระหนี้ให้กับบุคคลอื่น เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ระหว่างผู้ที่มาขอให้ค้ำประกันกับธนาคารผู้รับจำนอง

เช็คให้ชัวร์ก่อนซื้อโคมตะแกรง

ในยุคปัจจุบัน ยุคที่ผู้ประกอบการต้องสู้เศรษฐกิจ และจัดซื้อได้รับโจทย์ให้ประหยัดงบให้ได้มากที่สุด ก็ต้องบอกว่าผู้บริโภคเน้นความประหยัด เวลาซื้อของก็มักเทียบราคาแล้วเลือกซื้อจากเจ้าที่ถูกที่สุด แต่อย่าลืมว่า “ถูกสุด ไม่เท่ากับ คุ้มที่สุด เพราะ อาจเจอปัญหาที่ทำให้ปวดหัวหลังซื้อ โคมตะแกรง ไปติดตั้งก็ได้

1. อลูมิเนียมลอกพอง – สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ผลิตใช้อลูมิเนียมเกรดต่ำ ผ่านกรรมวิธีแบบ laminate ไม่ใช่ Anodization ลักษณะที่พบบ่อยก็คือ แผ่นอลูมิเนียมพอง เหลือง ลอก สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งโคมกันเลยทีเดียว
เทคนิคการเลือกโคมตะแกรงอลูมเนียมที่ดี: ควรเลือกโคมตะแกรงอลูมิเนียมที่แผ่นสะท้อนแสงของโคม มีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงสูง ความเงา 87% โดยการนำแผ่นอลูมิเนียมไบรท์ชีท (Aluminium Bright Sheet) ผ่านกรรมวิธีอโนไดเซชั่น (Anodization)

2. ให้ความสว่างน้อยกว่าที่ควรจะเป็น – ส่วนหนึ่งเกิดจากคุณภาพของอลูมิเนียมตามข้อ 1 แต่ปัจจัยเสริมอาจเกิดจากความถี่ของซี่ตะแกรง หรือแผ่นแบนลายที่วางขวางในตัวโคม ผู้ผลิตบางรายใช้แผ่นแบนลายจำนวนน้อยกว่าที่ควรจะมี ทำให้ซี่ตะแกรงห่าง ซึ่งนอกจากจะไม่สวยแล้ว ยังส่งผลต่อการสะท้อนแสงสว่างอีกด้วย
เทคนิคการเลือกโคมตะแกรงอลูมเนียมที่ดี: โคมตะแกรงอลูมิเนียมยาว 120 ซม. ควรมีแผ่นแบนลายอยู่ที่ 11 แผ่น และ โคมตะแกรงอลูมิเนียมยาว 60 ซม. ควรมีแผ่นแบนลายอยู่ที่ 5 แผ่น ขึ้นไป

ที่สำคัญ อย่าลืมว่าโคมตะแกรง เป็นสินค้าที่ต้องได้รับการรับรองการผลิตตามมาตรฐานมอก. ดังนั้นควรเลือกซื้อจากเจ้าที่มีมอก.เท่านั้น

วิธีชงนมเด็ก และวิธีเก็บรักษานมให้อยู่ได้นาน

การเลี้ยงลูกด้วยนมผงนั้น อาจเพิ่มความสะดวกให้กับคนในครอบครัวได้มากขึ้นก็จริง แต่ก็มีเคล็ดลับและรายละเอียดปลีกย่อยหลายอย่างเพื่อการชงนมอย่างถูกวิธี ซึ่งจะต้องไม่ให้เกิดฟองขึ้นระหว่างการเขย่าขวดนม เนื่องจากจะเป็นสาเหตุทำให้ลูกน้อยเกิดอาการท้องอืดตามมาได้ โดยปกติ วิธีชงนมเด็ก มีขั้นตอน ดังนี้

– ใช้น้ำต้มสุกที่ผ่านความร้อนจนเดือดและทิ้งไว้จนเย็นลงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นน้ำที่สะอาด มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคน้อยที่สุด และจะไม่ใช้น้ำร้อนจัดในการชงนมเนื่องจากความร้อนจะทำลายโปรตีนและวิตามินบางส่วนในนมผง เช่น วิตามิน C ซึ่งจะไม่ทนความร้อน
– สัดส่วนของปริมาณน้ำต่อนมผงก็เป็นเรื่องสำคัญ นมเด็กทุกยี่ห้อจะมีสัดส่วนที่เหมาะสมอยู่ด้านข้างบรรจุภัณฑ์ แต่ทั่วไปมักใช้น้ำอุ่นประมาณ 1 ใน 3 ของขวดนม ต่อนมผง 1 ช้อนตวง ที่บรรจุมากับกระป๋อง และปาดให้เรียบด้วยมีดที่สะอาด เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วจึงเติมน้ำอุ่นเพิ่มตามอัตราส่วนที่เหลือ เขย่าขวดให้นมละลายจนหมด ในขั้นตอนการเขย่านี้เองที่ต้องใช้ความพิถีพิถันและอาศัยเทคนิคเพื่อให้การเขย่าเกิดฟองน้อยที่สุด ซึ่งทำได้ด้วยการจับขวดนมให้แน่น แล้วหมุนมือเป็นวงกลม เหมือนเอาขวดนมแกว่งน้ำ แทนการเขย่าขึ้นลง จะเกิดฟองมากกว่า
– การทดสอบหยดน้ำนมลงบนหลังมือก่อนถือเป็นอีกขั้นตอนสำคัญที่ควรทำทุกครั้งก่อนยื่นขวดนมให้ลูก เพราะการทดสอบนี้จะช่วยประเมินได้ว่าอุณหภูมิของนมขวดนั้นอุ่นพอเหมาะหรือไม่ ซึ่งหากนมร้อนเกินไปก็อาจลวกปากลูกน้อยได้ แต่ก็ยังมีคุณแม่อีกหลายคนที่ชงนมด้วยอุณหภูมิที่สูงเกินไปจึงไม่สามารถให้ลูกกินได้ทันที ต้องทิ้งให้น้ำนมเย็นลงก่อน แต่การวางนมทิ้งไว้นานเกินก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเพราะอาจเริ่มบูดจนเป็นอันตรายแก่ลูกน้อยได้

คุณพ่อคุณแม่จึงมักมีคำถามต่อว่า นมเด็กชงแล้วอยู่ได้นานแค่ไหน คำตอบคือไม่เกิน 2 ชั่วโมงในอุณหภูมิห้อง หากว่านมที่ชงแล้วถูกทิ้งไว้นานกว่านี้ ก็ควรเทนมในขวดทิ้งไป แต่หากต้องชงนมไว้ทีละหลายขวด แนะนำให้เก็บขวดที่ยังไม่ได้ป้อนลูกไว้ในตู้เย็นเสมอ และนำมาอุ่นด้วยการแช่ในน้ำร้อนก่อนป้อนเด็กทุกครั้ง และควรเทนมทิ้งไป หากเก็บไว้นานกว่า 24 ชั่วโมง

ที่สำคัญและลืมไม่ได้คือการจับลูกให้เรอ หลังอิ่มนมแล้วทุกครั้ง เพื่อลดปัญหาการแหวะนม และท้องอืด เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ลูกน้อยหลับสบายไม่โยเยหลังป้อนนมเรียบร้อยแล้ว

เลือก กันสาดอัตโนมัติ ให้ตรงกับโจทย์การใช้งาน

สำหรับเมืองร้อนและฝนอย่างประเทศไทย รูปแบบวัสดุที่ยื่นมาจากตัวอาคาร ไว้บังแดด หรือ บังฝน ที่เรียกว่า กันสาดและวัสดุเพื่อปกป้องตัวบ้าน นั้นมีความจำเป็นสำหรับบ้านทุกหลัง เพื่อปกป้องสีบ้านไม่ให้ซีด หรือ วัสดุตัวอาคารไม่ผุกร่อนเร็วเนื่องจากแดดและฝน กันสาดอัตโนมัติ เป็นส่วนต่อเติมที่หลายบ้านนิยมสร้างกัน เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในบริเวณบ้านแล้ว กันสาดอัตโนมัติ ยังช่วยป้องกันแสงแดด ความร้อน และช่วยป้องกันฝนสาดเข้าบ้านได้อีกด้วย ซึ่งแบบกันสาดบ้านในปัจจุบันก็มีให้เลือกหลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน สไตล์ที่ต้องการตกแต่ง และงบประมาณที่มี

เลือก กันสาดอัตโนมัติ ให้ตรงกับโจทย์การใช้งานกันสาดพับได้ กันสาดอัตโนมัติพับเก็บได้ หรือ กันสาดอัตโนมัติ คือรูปแบบหนึ่งของกันสาดผ้าใบที่สามารถยื่นออก (แขนยื่นออกไป) และม้วนพับเก็บได้ในลักษณะแนวนอน สามารถติดตั้งในองศาเฉียงดิ่งลงได้เล็กน้อยประมาณ 25-30 องศา ทำขนาดกว้างได้ตั้งแต่ 2 – 8 แขนยื่นออกได้ 1.50 – 3.50 m. (ขึ้นอยู่กับรุ่น) ในท้องตลาดจะมีงานหลายเกรด ส่วนที่ต้องสังเกตุให้ดีคือโครงสร้างของกันสาดควรเป็นอลูมิเนียมทั้งหมด จึงจะแข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน ส่วนของการควบคุมกันสาดมีทั้งระบบมือหมุน หรือระบบมอเตอร์ไฟฟ้าให้เลือก กันสาดรูปแบบนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในต่างประเทศ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัด เช่น ต้องการความยื่นมาก แต่ไม่อยากตั้งเสาให้เกะกะ และไม่ต้องการให้พื้นที่ปิดทึบตลอดเวลา เช่น หน้าร้าน หน้าบ้าน-อาคาร ป้อมยาม ฯลฯ และช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยบริเวณใต้กันสาด

คุณสมบัติเด่น : โครงสร้างแข็งแรง – พับเก็บได้เรียบร้อย (บางรุ่นพับเก็บได้ในกล่องมิดชิด)
ข้อดี : กันแดด กันฝน ช่วยเพิ่มความภูมิฐานให้กับสถานที่
ข้อเสีย : ต้องระวังเรื่องลมแรง หรือ ฝนตกหนัก (ควรพับเก็บเพื่อป้องกันความเสียหาย) *ในระบบมอเตอร์สามารถติดอุปกรณ์เสริม เซ็นเซอร์ลม เซ็นเซอร์แดด

ลดปัญหาริ้วรอยหมองคล้ำด้วยการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา

ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา คือ การเติมสารเติมเต็มกลุ่ม “ไฮยาลูรอนิค แอซิด (Hyaluronic Acid)” หรือ HA ที่สร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบสารธรรมชาติ ที่จะฉีดเข้าบริเวณใต้ตาที่มีปัญหาริ้วรอยหมองคล้ำหรือใต้ตาที่กระดูกใต้ตายุบตัวลงทำให้เนื้อบริเวณใต้ตานั้นตาม ทำให้ผิวหนังหย่อนคล้อย หน้าดูโทรม อ่อนล้าและดูมีอายุ ปัญหาเหล่านี้สามารถด้วยการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา เพื่อให้ใต้ตานั้นดูตื้นขึ้น และรอยคล้ำก็ดูจางลงด้วย ทำให้ใบหน้ากลับมาสดใส อ่อนเยาว์ ดูมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ปัญหาใต้ตาคล้ำลึกดูไม่สดชื่น สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้

 1. ใต้ตาคล้ำจากโรคภูมิแพ้ รอยหมองคล้ำใต้ตาที่เกิดจากโรคภูมิแพ้ ส่งผลให้ระบบการไหลเวียนเลือดติดขัด เมื่อจมูกบวม ก็จะปิดกั้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้เลือดคั่งอยู่บริเวณผิวหนังใต้ตา นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มักจะมีอาการ คัน ระคายเคืองที่ตา ทำให้ต้องขยี้ตาเป็นประจำ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาดำ
 2. การพักผ่อนไม่เพียงพอ การพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลให้รอบดวงตามีความคล้ำ ดูไม่สดชื่น วิธีนี้แก้ได้ง่าย ๆ ได้ด้วยการพักผ่อนวันละไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมง ซึ่งคนที่พักผ่อนน้อยก็จะมีปัญหาเรื่องตาบวมตามมา ทั้งนี้ การงดรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม โซเดียม ผงชูรสมากเกินไป ก็อาจเป็นอีกสาเหตุให้ใต้ตาคล้ำได้เช่นกัน
 3. อายุที่เพิ่มมากขึ้น เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น Baby Fat ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหน้าแก้มและบริเวณใต้ตา จะเริ่มหายไป ทำให้เกิดร่องลึก เมื่อเจอแสงและเงาส่องก็จะยิ่งเห็นชัดเจนว่า ตาโหล ตาดำ หรือ บางคนมีถุงไขมันใต้ตาเยอะกว่า ส่วนไขมันที่แก้มหายไป ทำให้ดูเหมือนตาปูด มีถุงใต้ตาตั้งแต่อายุน้อย ๆ นั่นเอง
 4. ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุตาโหล ตาดำ เนื่องจากลักษณะโครงหน้าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น พันธุกรรมที่พบบ่อย คือ คนที่มีโครงหน้าแขก เกิดจาก โครงสร้างของกะโหลก จะมีเบ้าตาลึกแบบชาวตะวันตก ทำให้เมื่อแสงแดดส่องก็จะตกกระทบเป็นเงามืด ทำให้ดูแล้วใต้ตาดำคล้ำ

การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา เป็นวิธีที่เหมาะกับคนที่มีร่องใต้ตาไม่ลึกหรือกว้างมากนัก โดยจะเป็นการนำสารสังเคราะห์ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับสารที่มีอยู่ในร่างกายอย่างไฮยาลูรอนิก (Hyaluronic Acid) นำมาใช้ฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังบริเวณใต้ตาที่มีเป็นร่องลึก เพื่อช่วยลดรอยเหี่ยวย่น ทำให้ใต้ตาดูอวบอิ่มสดใสมากขึ้นกว่าเดิม

ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเหมาะกับใคร

 • คนที่มีปัญหารอยคล้ำใต้ตา ที่เป็นสาเหตุให้ใบหน้าดูไม่สดใส เหมือนคนพักผ่อนน้อย
 • คนที่มีปัญหากระดูกบริเวณใต้ตาที่ยุบตัวลง จากอายุที่มากขึ้น ทำให้ดูตาโบ๋ ตาลึก
 • คนที่มีปัญหาใต้ตาที่เกิดลักษณะทางพันธุกรรม ที่ป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุตาโหล ตาดำ

เตรียมความพร้อมอย่างไรหากจะสร้างบ้านน็อคดาวน์

บ้านน็อคดาวน์คืออะไร เป็นรูปแบบของบ้านสมัยใหม่ที่เพิ่งจะได้รับความสนในไทยช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของบ้านสไตล์นี้เรียกว่า “Finished home” หรือบ้านสำเร็จรูป เป็นบ้านที่มีขนาดเล็กมีทั้งแบบชั้นเดียวและ 2 ชั้น โดยจุดเด่นของบ้านน็อคดาวน์คือก่อสร้างรวดเร็วทันใจ ราคาถูกและสวย ราคาเริ่มต้นเพียงประมาณสองแสนบาท

เพียงมีที่ดินอยู่แล้วก็สามารถเลือกแบบบ้านน็อคดาวน์ที่พอใจ ถึงจะเริ่มคุยรายละเอียดต่างๆก่อนและทำสัญญาให้เรียบร้อย ก็สามารถให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ทันที โดยใช้เวลาติดตั้งที่หน้างานไม่เกิน 3 วัน ก็สามารถมีบ้านใหม่พร้อมให้เข้าอยู่ได้ในระยะเวลาแค่ไม่กี่วัน (ส่วนใหญ่ทำเสร็จภายในเวลา 1 เดือน เท่านั้น ถือว่าใช้เวลาน้อยมากหากเทียบกับการก่อสร้างบ้านทั่วไปที่ใช้เวลานานหลายเดือนกว่าจะเสร็จและเข้าอยู่ได้)

งานอื่นๆ ที่ต้องทำนอกเหนือจากการเริ่มดำเนินการปลูกสร้างแล้ว ก็คือ การปรับหน้าดินให้เรียบสำหรับเตรียมทำฐานราก เพื่อยึดให้บ้านน็อคดาวน์ตั้งมั่นคงอยู่กับที่และดำเนินการเรื่องสาธารณูปโภค น้ำประปาไฟฟ้า รอเอาไว้เมื่อบ้านมาถึงก็สามารถเชื่อมต่อระบบน้ำประปาและติดตั้งระบบไฟฟ้าเข้าไปในตัวบ้านน็อคดาวน์พร้อมใช้งานได้เลย

แนะนำว่าควรถมดินอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปและปรับหน้าดินให้เรียบ ไม่ควรใช้ดินผสมเศษอิฐเศษหินซึ่งแม้จะมีราคาถูก แต่อาจทำให้เสาเข็มหนีศูนย์หรือแตกหักเสียหายได้ ควรเลือกใช้ดินธรรมชาติในการถม ได้แก่

 • ดินลูกรัง มีสีออกน้ำตาลหรือแดง มีลักษณะค่อนข้างแข็งโดยเฉพาะเมื่อเป็นดินแห้งสามารถบดอัดให้แน่นแข็งได้ดี
 • ดินเหนียว เป็นดินเนื้อละเอียด มีคุณสมบัติทึบน้ำ อุ้มน้ำได้ดี นิยมใช้ถมดินในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพราะหาได้ง่ายราคาไม่สูงมากนัก
 • ดินทราย ราคาถูก ไม่อุ้มน้ำ ง่ายต่อการกัดกร่อน เมื่อนำมาถมจำเป็นต้องบดอัดอย่างดีและมีการป้องกันดินไหล เพื่อไม่ให้ดินทรุดตัวและไหลไปบริเวณข้างเคียง
 • หน้าดิน คือดินที่อยู่บริเวณผิวดินด้านบนระดับ 00-0.50 เมตร หรืออาจลึกกว่าเล็กน้อย เนื้อดินสีดำเนื้อดินค่อนข้างละเอียดในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ เป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางแต่มีราคาสูงกว่าดินประเภทอื่นพอสมควร

ซึ่งเรื่องนี้บริษัทผู้รับสร้างบ้านน็อคดาวน์จะเป็นผู้ดูแลและจัดการให้ ส่วนอีกเรื่องที่คนให้ความสนใจก็คือ เรื่องความคงทนแข็งแรงเนื่องจากยังเป็นเรื่องใหม่ในไทย คนจึงยังไม่เปิดใจเท่าไหร่นักเลยกังวลในเรื่องนี้แต่ก็ต้องขอบอกว่า ในประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อยอย่างประเทศญี่ปุ่นมีความนิยมบ้านประเภทนี้มาก ดังนั้นคงพอจะรับประกันในเรื่องความแข็งแรงทนทานของบ้านชนิดนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งแนะนำว่าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อควรศึกษาหาข้อมูลเสียก่อน จะได้เข้าใจถึงการเตรียมพร้อมและดูแลรักษาบ้านน็อคดาวน์น้อยหลังงามนี้ให้อยู่ได้ยาวนานต่อไป https://www.facebook.com/PremiumHouseModular/

อยากรีโนเวทบ้านชั้นเดียวด้วยตัวเอง ต้องทำอย่างไร

อยากรีโนเวทบ้านชั้นเดียวด้วยตัวเอง ต้องทำอย่างไรหลายคนอาจเกิดคำถามในใจว่า ถ้าอยากรีโนเวทบ้านด้วยตัวเองล่ะ จะทำได้หรือไม่ คำตอบก็คือ ได้แน่นอน ถ้าหากรายละเอียดของการรีโนเวทบ้านของคุณนั้น เป็นแค่การทาสีผนังใหม่ ปูพื้นไวนิลหรือลามิเนต เปลี่ยนบานประตู-หน้าต่าง ที่ไม่ไปยุ่งกับตัวโครงสร้างและงานระบบ ซึ่งหมายถึง บ้านของคุณจะต้องมีสภาพดีพอสมควร แต่ถ้าหากว่าบ้านของคุณมีสภาพที่ชวนให้ท้อใจ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือว่าจ้างผู้รับเหมา เพื่อความปลอดภัยในโครงสร้าง และความอุ่นใจที่จะอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ไปอีกนาน

เรื่องที่ต้องรู้สำหรับการว่าจ้างผู้รับเหมา รีโนเวทบ้าน

– เช็กประวัติและผลงาน ผู้รับเหมาควรมีผลงานที่น่าเชื่อถือ มีทีมงานพร้อม ไม่มีประวัติเสียหาย มีผลงานปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจน
– ความพร้อมในการรับงาน ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้รับเหมาที่มีประวัติที่ดี แต่หากมีงานล้นมือ ก็มีความเสี่ยงที่จะให้ความใส่ใจงานน้อยลง รวมไปถึงโอกาสของความไม่พร้อมของทีมงาน ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาความล่าช้า งบประมาณบานปลาย
– ราคาสมเหตุสมผล แพงไปใช่ว่า ถูกกว่าก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นควรพิจารณาผู้รับเหมาที่เสนอราคากลาง ๆ สมเหตุสมผลตามขอบเขตงานและวัสดุที่ต้องใช้
– สัญญาสำคัญ ห้ามละเลยเด็ดขาด การทำสัญญาว่าจ้างคือสิ่งสำคัญที่สุด เพราะเป็นสิ่งผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยรายละเอียดของสัญญา ควรมีข้อมูลสถานที่และรูปแบบอาคารก่อสร้าง วันเดือนปีที่ทำสัญญา ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน รายการวัสดุ รายละเอียดราคาที่เบิกจ่ายในแต่ละงวด เงื่อนไขการเบิกจ่ายและส่งมอบงาน พร้อมทั้งกำหนดค่าปรับหากทำงานล่าช้า เป็นต้น

การรีโนเวทบ้าน เป็นเหมือนบันไดอีกขึ้นที่ช่วยให้เราได้ปีนเข้าใกล้บ้านในฝันได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรักษาสภาพบ้านหลังเดิมไว้ หรือชอบในทำเลของบ้าน แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย เพราะมีรายละเอียด และขั้นตอนแตกต่างจากการซื้อบ้านพร้อมอยู่ ดังนั้นคนที่รักในการรีโนเวทบ้าน จึงควรต้องศึกษา รู้เรื่องรีโนเวท และเตรียมตัวอย่างรอบคอบที่สุด

วิธีดูแลแผลผ่าคลอด ให้แผลหายเร็วขึ้น ไม่อักเสบ

วิธีคลอดของคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมีอยู่ 2 วิธีด้วยกันคือการคลอดธรรมชาติและการผ่าคลอด ซึ่งการผ่าคลอดนั้นโดยส่วนใหญ่จะใช้กับคุณแม่ที่ไม่สามารถคลอดได้เอง หรือหากคุณแม่ท่านไหนที่ต้องการผ่าคลอดก็สามารถทำได้ แต่เมื่อผ่าคลอดจะต้องดูแลให้ดี วิธีดูแลแผลผ่าคลอด ดังนี้

1.ดูแลแผลให้แห้งและสะอาด
หลังจากผ่าคลอดคุณหมอจะทำการปิดแผลด้วยสก๊อตเทป ต้องรอจนกระทั่งครบอาทิตย์จึงจะเปิดแผลได้ ซึ่งช่วงนี้คุณแม่จะต้องดูแลแผลให้ดี เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่อาจทำให้เกิดการอักเสบได้
2.หลีกเลี่ยงการยกของหนัก
ช่วง 3 เดือนแรก คุณแม่ควรหลีกเลี่ยงการยกของหนัก รวมถึงการกระทบกระเทือน เพราะจะทำให้แผลฉีกขาดได้ง่าย อีกทั้งยังส่งผลทำให้แผลหายช้าและแผลไม่สวยอีกด้วย
3.ดูแลแผลเป็น
เมื่อแผลเริ่มแห้งและเริ่มหายดีแล้ว ในช่วงนี้ให้คุณแม่ดูแลแผลเป็นโดยการเลือกใช้ครีมดูแลแผลเป็นที่มีส่วนผสมของวิตามินอี เพื่อให้แผลเรียบเนียนและไม่ทิ้งรอยดำต่าง ๆ เอาไว้
4.ฝึกการเคลื่อนไหว
หลังจากผ่าคลอด 1 วัน คุณแม่ควรที่จะพยายามขยับหรือเคลื่อนไหวร่างกายบ้าง เพราะหากไม่ขยับเลยจะทำให้เกิดพังผืด และทำให้ท่อนำไข่อุดตัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกายในอนาคตได้ด้วย
5.ปรับหัวนอนให้สูง
การนอนโดยให้ศีรษะสูงกว่าลำตัวจะช่วยให้แผลที่บริเวณหน้าท้องไม่ตึงจนเกินไป อีกทั้งยังช่วยลดอาการเจ็บแผลได้ด้วย ดังนั้นแนะนำให้คุณแม่นอนโดยการปรับหัวให้สูงขึ้นเล็กน้อย
6.เดินบ่อย ๆ
การเดินบ่อย ๆ หลังจากผ่าคลอดจะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น เนื่องจากการผ่าคลอดเป็นวิธีคลอดที่ต่างจากการคลอดธรรมชาติจึงทำให้แผลหายช้า นอกจากนี้การเดินบ่อย ๆ จะช่วยลดภาวะเสี่ยงเลือดอุดตันที่ขาได้ด้วย
7.นวดบริเวณที่แผล
การนวดที่บริเวณแผลจะช่วยกระตุ้นให้แผลนุ่มขึ้น แต่การนวดแนะนำว่าควรนวดด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์และโลชั่นเพราะจะช่วยให้แผลนุ่มกระชับ และไม่ทำให้เกิดแผลเป็น นูนอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นวิธีที่จะช่วยลดการเจ็บปวดที่แผลผ่าตัดได้ แต่การนวดควรนวดอย่างระมัดระวังที่สุด เพราะอาจไปโดนแผลได้นั่นเอง

หลังผ่าคลอดคุณแม่จะต้องดูแลแผลผ่าคลอดเป็นพิเศษ เพราะหากปล่อยละเลยจะทำให้แผลหายช้า และที่สำคัญอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย จนส่งผลต่อแผลและทำให้แผลรักษายากขึ้น ดังนั้นคุณแม่จะต้องใส่ใจและดูแลแผลอย่างระมัดระวังมากที่สุด

การเลือกประเภทและการใช้เช่ารถบรรทุกติดเครน

รถบรรทุกประเภทต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ตามท้องถนนมีหลายประเภท ต่างกันที่ลักษณะการใช้งานควรใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ก่อนอื่นมาดูว่ารถประเภทไหนคืออะไรและเหมาะกับการใช้งานในด้านไหน
– รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ จะแตกต่างจาก เช่ารถบรรทุกติดเครน ตรงที่โดยส่วนมากแล้วรถประเภทนี้จะใช้ในงานส่งของตามขนาดหรือปริมาณของสินค้า เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย หรือในบางผู้ให้บริการอาจรวมถึงรับจ้างขนย้ายสินค้าตามบ้านด้วย
– รถกึ่งพ่วง (semi trailer) หรือรถเทรลเลอร์ คือรถที่ต้องใช้หัวลากคือส่วนหัวแบกรับน้ำหนักในการลากทั้งหมด โดยส่วนมาก เช่ารถบรรทุกติดเครน
– รถพ่วง (full ttailer) มักจะใช้กับงานส่งของที่มีขนาดงานใหญ่มากๆ หรือมีจำนวนมากๆเช่นขน อิฐ หิน ปูน ทรายสำหรับก่อสร้างสะพานหรือรถไฟฟ้า หัวลากของรถพ่วงสามรถแยกออกจากหางพ่วงและใช้เป็นรถบรรทุกขนสินค้าแทนได้

สิ่งที่ควรปฎิบัติก่อนเช่ารถบรรทุกติดเครน
– ตรวจความดันยาง ในระดับความดันให้อยู่ในระดับที่ 120ปอนด์/นิ้ว
– ถ่ายน้ำมันออกจากถังลม เพื่อป้องกันการเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์เบรก
– ตรวจเช็คความดันลม ไม่ให้ต่ำกว่า 4kg/cm เนื่องจากระบบเบรกจะห้ามล้ออัตโนมัติ และไม่ให้เกิน 10kg/cm จะทำให้เบรกเสียหายได้
– เช็คการอัดลมเข้าถังลม ให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ 9kg/cm ทดสอบเหยียบเบรกติดต่อกัน 7 ครั้ง ตรวจประสิทธิภาพของปั๊มลมหรือการรั่วตามท่อลม

พิกัดขนาดและน้ำหนักที่บรรทุกได้ตามกฎหมาย
ก่อนที่จะบรรทุกสินค้าใดๆในกรณีที่เป็นผู้บริการสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกเรื่องคือน้ำหนักของสิ่งที่เราบรรทุกตัวอย่างเช่นของที่มีน้ำหนักปริมาณมากๆเป็นตันตัน ต้องใช้รถพ่วงหรือรถบรรทุกกี่ล้อ กี่เพลา เพื่อไม่ให้ผิดกฏหมายและโดนเซ็นใบสั่ง

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะขับรถใหญ่ได้ต้องมี ใบอนุญาตขับขี้ประเภทที่ 3ใช้สำหรับ รถพ่วงหรือรถเทรลเลอร์ และใบอนุญาตประเภทที่ 4 สำหรับขับรถบรรทุกสารเคมีและวัตถุที่มีอันตราย อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่รถพ่วงหรือรถบรรทุกเป็นความสามารถเฉพาะทางที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขับขี่ และนอกจากนั้นยังต้องอาศัยความอดทนอีกด้วย

มีบริษัทที่รับบริการให้บริการในการจัดส่งสินค้ามากมายแต่ที่สำคัญคือควรดูในเรื่องของมาตรฐานการขนส่งในกรณีที่สินค้าของเราต้องการความปลอดภัยหรือการดูแลในระดับสูงอย่างเช่นสินค้าพวกสารเคมีหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่างๆ หากเราใช้รถบรรทุกที่ไม่มีมาตราฐานแล้วในขณะที่ขนส่งเกิดการรั่วไหลของสารเคมีส่งผลกระทบต่อผู้อื่น อาจทำให้เราต้องรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นตามมาด้วย