Generative AI

Generative AI คืออะไร?
Generative AI หรือ Generative Artificial Intelligence คือ สาขาย่อยของปัญญาประดิษฐ์ ที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ โค้ด หรือแม้แต่เพลง

โดยหลักการแล้ว Generative AI เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเรียนรู้และสร้างข้อมูลใหม่ ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกับข้อมูลที่มีอยู่

Generative AI ทำอะไรได้บ้าง?

เขียนข้อความในรูปแบบต่าง ๆ
สร้างรูปภาพที่เหมือนจริง
แต่งเพลง
เขียนโค้ด
ออกแบบโมเดล 3 มิติ
อื่น ๆ อีกมากมาย
Generative AI ทำงานอย่างไร?

โมเดล Generative AI ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมาก ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นบทความ รูปภาพ โค้ด หรือเพลง

โดยโมเดลจะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ เรียนรู้รูปแบบและความสัมพันธ์

จากนั้น โมเดลจะใช้ความรู้นี้เพื่อสร้างข้อมูลใหม่ที่มีความคล้ายคลึงกับข้อมูลที่ได้รับการฝึกฝน

ตัวอย่างของ Generative AI

เขียนบทกวี โค้ด บทภาพยนตร์ บทเพลง อีเมล จดหมาย ฯลฯ
สร้างรูปภาพของบุคคล สถานที่ หรือสิ่งของที่ไม่มีอยู่จริง
สร้างรูปแบบใหม่ของรูปภาพที่มีอยู่ หรือรวมองค์ประกอบต่าง ๆ จากรูปภาพหลาย ๆ รูปเข้าด้วยกัน
แต่งเพลงใหม่ในสไตล์ต่าง ๆ
พัฒนาการจำลองสถานการณ์ที่สมจริงเพื่อฝึกโมเดล AI อื่น ๆ
ข้อดีของ Generative AI

เพิ่มประสิทธิภาพ: Generative AI สามารถทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยอัตโนมัติ
เพิ่มความคิดสร้างสรรค์: Generative AI สามารถช่วยให้มนุษย์คิดไอเดียใหม่ ๆ
เพิ่มการ personalize: Generative AI สามารถใช้ personalize เนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคน
เพิ่มข้อมูล: Generative AI สามารถสร้างข้อมูลสังเคราะห์
ข้อจำกัดของ Generative AI

อคติ: โมเดล Generative AI อาจสะท้อนอคติที่มีอยู่ในข้อมูล
Deepfakes: Generative AI สามารถใช้สร้างวิดีโอหรือเสียงที่เหมือนจริง
การแทนที่งาน: Generative AI อาจแทนที่งานบางประเภทที่มนุษย์ทำอยู่