Category: Barameeboon

  • ผ้าคลุมศพที่ดีควรเป็นอย่างไร

    ผ้าคลุมศพ ผ้าแพร ผ้าไหมแก้ว ผ้าตาดเงิน ผ้าตาดทอง เป็นผ้าคลุมศพที่ใช้สำหรับคลุมศพให้กับผู้ที่จากไป โดยจะใช้ในการทำพิธีในวันแรกก่อนจะทำพิธีรดน้ำศพ โดยในการทำพิธีทางญาติจะต้องมีผ้าคลุมศพให้ผู้ที่จากไปก่อนจะนำไปทำพิธีอื่นต่อไป ซึ่งการทำพิธีในงานศพของแต่ละท้องที่หรือแต่ละศาสนาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะ 1.ผ้าไหมแก้ว เป็นผ้าไหมโพลีเอสเตอร์ผ่านกระบวนการ ถักหรือทอแล้วได้เป็นผืนผ้า โดยเส้นใยที่ผลิตขึ้นมา เพื่อให้มีคุณสมบัติคล้ายไหม โดยผ้าไหมแก้วมีลักษณะเป็นเส้นใยยาวนุ่ม เงามัน ดูดความชื้นได้น้อย ผ้ามีความเบาบาง สวยงาม หรูหรา ผ้าไหมแก้วที่ใช้คลุมศพหรือใช้ทดแทนผ้าห่มคลุมศพ ให้กับผู้ที่จากไปเป็นครั้งสุดท้าย โดยผ้าไหมแก้วใช้ในการทำพิธี ทางญาติจะต้องมีผ้าคลุมศพให้ผู้ที่จากไป 2.ผ้าตาดทอง ซึ่งผ้าตาดทองจะเป็นผ้าทอด้วยไหมควบกับเงินแล่งทองแล่งจำนวนเท่า ๆ กัน คำว่าทองแล่งนี้หมายถึงแผ่นเงินที่รีดแผ่ให้บางแล้วผ่าให้เป็นเส้น ๆ… Continue reading "ผ้าคลุมศพที่ดีควรเป็นอย่างไร"