ทำประกันรถยนต์แล้ว จะเคลมเท่าไหร่ก็ได้จริงเหรอ

หากคุณกำลังมโนว่า “ทำประกันรถยนต์แล้ว จะเคลมเท่าไหร่ก็ได้” เราอยากให้หยุดคิดได้เลย เพราะถ้าเคลมแหลก คุณอาจถูกขึ้น blacklist บนข้อมูลประกันส่วนกลางได้นะ แม้ว่าประกันรถยนต์ที่คุณทำจะเป็น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่ให้ความคุ้มครองแทบจะทุกกรณี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การเคลมประกันรถยนต์แต่ละครั้งจะไม่ส่งผลเสียตามมา โดยเฉพาะการติดแบล็คลิสต์ (Black List) ในข้อมูลประกันส่วนกลาง

เคลมแหลก แบล็คลิสต์มาเลย!

การเคลมประกันรถยนต์แต่ละครั้งนั้น จะถูกบันทึกไว้เป็น “ประวัติการขับขี่” ของคุณ และหากคุณไม่อยากให้ประวัติการขับขี่ของคุณเต็มไปด้วยประวัติการเคลม หรือประวัติการเกิดอุบัติเหตุ ก็ควรหลีกเลี่ยงการเคลมประกันรถยนต์บ่อยๆ

ประกันภัยรถยนต์แต่ละแห่งจะมีการจัดทำบัญชีดำลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นชื่อลูกค้า ชื่อคนขับขี่ ประวัติคนขับขี่ ทะเบียนรถที่มีการเรียกเคลมประกันภัยรถยนต์บ่อยครั้ง ความเสียหายในการเรียกเคลมประกันภัยรถยนต์ในแต่ละครั้ง หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการเคลมที่น่าสงสัย และบริษัทประกันภัยรถยนต์เองก็มีการแชร์ข้อมูลในส่วนนี้ให้แก่บริษัทประกันภัยรถยนต์อื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลส่วนกลางในการรับประกัน

เคลมแบบไหนให้โดนแบล็คลิสต์

หากคุณมีการเรียกเคลมประกันภัยรถยนต์มากจนเกินไป (มากกว่า 2 ครั้ง /ปี) ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากเราเป็นฝ่ายผิด ด้วยความประมาท หรือเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ ซึ่งส่งผลให้มีค่าเสียหายเกินกว่า 200% ของค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ คุณจะไม่ได้รับส่วนลดประวัติดีเพื่อเป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกันในปีต่อไป

กรณีที่คุณเรียกเคลมประกันภัยรถยนต์มากจนเกินไป หรือไม่ระมัดระวังจนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง บริษัทประกันภัยรถยนต์ที่คุณใช้บริการอยู่ ก็มีสิทธิ์ที่ส่งหนังสือยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์ และถูกปฏิเสธการรับประกันในปีต่อไปได้

ติดแบล็คลิสต์แล้วจะเจออะไรบ้าง

เมื่อบริษัทประกันภัยรถยนต์บางแห่งตรวจเช็คและรับทราบข้อมูลแบล็คลิสต์แล้ว ก็มักจะปฏิเสธการรับประกันภัยรถยนต์ของคุณ หรือหากจะตกลงรับประกันรถให้คุณ ส่วนใหญ่ก็มักจะตั้งเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มขึ้นมา เช่น ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ค่าเสียหายส่วนแรก) หรือในบางกรณีคุณอาจจะได้เบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่สูงจากค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ปกติของรถรุ่นเดียวกัน

ดังนั้น การขับขี่รถยนต์อย่างระมัดระวังเป็นเรื่องที่คุณต้องให้ความสำคัญอย่างมาก อย่าคิดว่าทำประกันภัยรถยนต์แล้ว จะสามารถเรียกเคลมเท่าไหร่หรืออย่างไรก็ได้ เพราะบริษัทประกันภัยรถยนต์เอง ก็มีสิทธิ์เซย์โนปฏิเสธการให้ประกันภัยรถยนต์ของคุณได้เช่นกัน ต่อให้เปลี่ยนบริษัทประกันรถยนต์แห่งใหม่ ก็ยังเสี่ยงโดนแบล็คลิสต์อยู่ดี ของแบบนี้ข้อมูลเค้าถึงกันตลอดจ้า!